IVL förvärvar BioMil

Från den 1:a mars 2016 kommer BioMils verksamhet att övergå till IVL Svenska Miljöinstitutet, se pressmeddelande. För BioMils ägare är det glädjande att kunna lämna över företagets kunnande och långa erfarenhet inom biogasområdet till IVL.

BioMils personal kommer att fortsätta att jobba med pågående projekt utan förändringar och vi kommer att kontakta våra kunder inom kort för att diskutera överflyttning av projekten till IVL.

Anders D, Marita och Emelie kommer att flytta till IVL:s kontor i Malmö och Daniel och Anders H kommer att finnas på IVL:s kontor i Göteborg.

Vi tackar för allt gott samarbete vi har haft under åren i BioMil och hoppas på fortsatt lika gott samarbete och gemensam utveckling av biogasbranschen.

BioMil

Kontinuerliga rötningsförsök
Kontinuerliga rötningsförsök i stora 10 L-labreaktorer